Schilder- en tekenkunst

Voorzitter van de kunstkring, zoekt met haar schilderijen naar nieuwe composities van beelden, die ze op foto vastlegt tijdens haar reizen en wandelingen. Zo creëert ze herkenbare beelden, die de toeschouwes toelaten  een verband te leggen met hun eigen leefwereld.

Met deze reeks schilderijen tracht Liliane de aandacht te vestigen op een maatschappelijk gegeven dat het individu overstijgt en weegt op onze individualistische samenleving. 

Eenzaamheid treft zowel jongeren als ouderen, is van alle leeftijden en kan iedereen overkomen op elk moment in het leven.

Melancholie en nostalgie zijn hierbij niet weg te denken

www.lilianedekoninck.be

li.von@skynet.be