Schilder- en tekenkunst

Voorzitter van de kunstkring, zoekt met haar schilderijen naar nieuwe composities van beelden, die ze op foto vastlegt tijdens haar reizen en wandelingen. Zo creëert ze herkenbare beelden, die de toeschouwes toelaten  een verband te leggen met hun eigen leefwereld.

Met deze reeks schilderijen tracht Liliane de aandacht te vestigen op een maatschappelijk gegeven dat haar aangrijpt: de eeuwigdurende vluchtelingenstroom.

Onderwijs, vrijheid, vrede, werk en een normaal leven is wat de meeste vluchtelingen willen. Armoede en oorlog zijn nog steeds de voornaamste drijfveren waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontbering riskeren.

Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld als het vluchtelingenprobleem, het is een tragisch symbool van ons falen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.

www.lilianedekoninck.be

li.von@skynet.be