Schilder- en tekenkunst

Erevoorzitter van de kunstkring, zoekt met haar schilderijen naar nieuwe composities van beelden, die ze zelf op foto vastlegt of vindt in de media.  Zo creëert ze herkenbare beelden, die de toeschouwes toelaten  een verband te leggen met hun eigen leefwereld.

Liliane tracht vooral de aandacht te vestigen op maatschappelijke gegevens die het individu overstijgen en wegen op de  individualistische samenleving, het falen op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.

Kinderarbeid, eenzaamheid, opwarming van de aarde, …

Deel deze pagina